Arvot ja tavoitteet

MLL:n päämäärät

  • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen.
  • Jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen kasvuympäristö.
  • Vanhemmuus ja yhteinen kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea.
  • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja.
  • Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju.

MLL:n arvot

  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Suvaitsevaisuus
  • Ilo