Tukijat ja yhteistyökumppanit

Teemme yhteistyötä mm. kuntamme vapaa-aikatoimen, päivähoidon, seurakunnan, neuvolan, paikallisten yrittäjien, muiden järjestöjen sekä MLL:n naapuriyhdistysten kanssa. Lisäksi Jokioisten Osuuspankki tukee yhdistyksemme toimintaa.